Vlada Kantona Sarajevo objavila javni poziv za podršku projektima srebreničke regije

 Vlada Kantona Sarajevo objavila javni poziv za podršku projektima srebreničke regije

Vlada Kantona Sarajevo objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje/sufinansiranje projekata usmjerenih ka poboljšanju kvalitete života građana sa područja Srebrenice, Bratunca, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo.

Osigurana sredstva za ovu namjenu, odnosno ukupan iznos obezbijeđenih sredstava za dodjelu udruženjima i neprofitnim organizacijama po ovom javnom pozivu je 115.000,00 KM.

Rok za predaju prijava na Javni poziv je 20 dana od dana objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje” i na
web stranici Vlade Kantona Sarajevo.

Više informacija dostupno je na linku: https://bit.ly/3CJVbCI

Prijava na Javni poziv obavezno se podnosi u formi popunjenog obrasca (Obrazac UNO-16) koji se može preuzeti na linku: https://bit.ly/3yI5d4Q ili u šalter sali Kantona Sarajevo.

Za eventualne dodatne informacije i pojašnjenja o Javnom pozivu na raspolaganju je kontakt telefon: 033/562-072.