Usvojen budžet za 2022. godinu, manji za 1.2 miliona KM

 Usvojen budžet za 2022. godinu, manji za 1.2 miliona KM

Odbornici Skupštine opštine Srebrenica jučer su, nakon duže rasprave i ulaganja mnoštva primjedbi, usvojili nacrt budžeta ove lokalne zajednice za 2022. godinu u iznosu od 10.320.000 KM ili za 1.229.000 KM manji od ovogodišnjeg i uputili dokument na javnu raspravu.

Načelnik opštine Mladen Grujičić je obrazložio da je predložen manji iznos budžeta od ovogodišnjeg jer nema odobrenih grantova za pomoć ovoj opštini kao što je bio slučaj prošle godine.
On je rekao da ukoliko dođe do obezbjeđenja nekih grantova oni će biti uvršteni u rebalans budžeta tokom iduće godine.

Grujičić je izrazio uvjerenje da će do toga doći i da će budžet za iduću godinu ipak, biti veći od predloženog u nacrtu dokumenta.
Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o radu lokalnog Komunalnog preduzeća „Polet“.

Usvojena je Odluka o izradi strategije razvoja opštine za period 2022-2026 .godina te odluka o raspisivanju konkursa za izbor članova upravnih i nadzornih odbora u opštinskim javnim ustanovama i preduzećima.

Usvojene su i odluke o izradi i postavljanju spomen biste srebreničkom profesoru, hroničaru i pedagogu Živanu Jovanoviću, kao i postavljanju spomen ploča poginulima na lokacijama Vitez i Božići.

Odbornici su donijeli i veći broj tehničkih odluka kojima se omogućava funkcionisanje lokalne administracije kao i regulisanje imovinskih odnosa.

Sa dnevnog reda skinut je prijedlog razrješenja članova upravnih i nadzornih preduzeća i vršilaca dužnosti direktora javnih ustanova u ovoj opštini sa zaključkom da se to učini nakon raspisivanja konkursa za izbor novih članova tih tijela i direktora.

U 16.00 časova Skupština je prekinula rad i nastavak zasjedanja najavljen je za deset dana.

Izvor: ESrebrenica