Ustavni sud potvrdio da je sporna gradnja hidroelektrana na Drini, na potezu Komisija za koncesije

 Ustavni sud potvrdio da je sporna gradnja hidroelektrana na Drini, na potezu Komisija za koncesije

Na današnjoj 122. plenarnoj sjednici Ustavni sud po apelaciji 24. zastupnika PD PS BiH za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u vezi koncesija za hidrocentrale na Drini potvrdio da RS nema apsolutnu nadležnost, kako je to predstavljano.

Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu 24 člana Predstavničkog doma za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, donio djelimičnu odluku o dopustivosti i meritumu.

Ustavni sud je naložio Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine da u svojstvu zajedničke komisije za koncesije, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, riješi sporna pitanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nastala u vezi s dodjelom koncesija.

Po članu 4 Zakona o koncesijama BiH o sporu izmedju BiH i entiteta odlučuje komisija za koncesije.

Apelacija je pokrenuta iz razloga što je Republika Srpska donijela Odluku o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesija putem pregovaračkog postupka za izgradnju i korištenje hidroelektrana (HE) “Buk Bijela”, HE “Foča” i HE “Paunci” na rijeci Drini.

”Donošenje navedenih Odluka, Rješenja o dodjeli koncesije i zaključenje Ugovora o koncesiji predstavljaju aktivnosti protivne članu I/1., članu I/2. i članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine”, navodi se u saopštenju 24 zastupnika koja su podnijela apelaciju Ustavnom sudu.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je odluka Ustavnog suda “ujdurma” protiv Republike Srpske.

“Veoma je jasno da su na prostoru Republike Srpske koji ne dodiruje ni spoljne granice BiH niti je u dodiru sa entitetskom linijom date koncesije za izgradnju hiroelektrana”, rekao je Dodik, te dodao da je Federacija BiH dala 300 takvih koncesija.

“Јa ih neću sporiti nikada jer to pripada Federaciji BiH, ali je odjednom napravljena trivijalna kamuflaža oko toga. Kakva Komisija za koncesije BiH da rješava sporove?”, rekao je Dodik.