Table “Dobro došli u Republiku Srpsku” su nelegalne na graničnim prelazima i moraju biti zamjenjene tablama BiH

 Table “Dobro došli u Republiku Srpsku” su nelegalne na graničnim prelazima i moraju biti zamjenjene tablama BiH

Ministar Mitrović nije bio raspoložen da odgovori na pitanje kada će narediti uklanjanje nelegalnih tabli

Svjedoci smo da na pojedinim graničnim prelazima umjesto državnih nalaze table sa oznakama entiteta.

Tako je zastupnica u državnom Parlamentu Mirjana Marinković Lepić zabilježila da se na graničnom prelazi Zupci-Sitnica, između BiH i Crne Gore, umjesto table sa natpisom BiH, nalazi oznaka “Dobro došli u Republiku Srpsku. Upravo ovaj slučaj je bio povod za njeno zastupničko pitanje upućeno Vijeću ministara o tome kako je uređeno pitanje postavljanje tabli na graničnim prelazima i da li su table sa nazivima samo entiteta dozvoljene, odnosno legalne. Odgovor je dalo resorno Ministarstvo prometa i komunikacija BIH.

ŠTA KAŽU PRAVILNICI

Odgovor Ministarstva prometa i komunikacija, na čijem čelu je Vojin Mitrović, je da ovakve table na graničnim prelazima nisu zakonite.

– Na osnovu člana 14. (Postavljanje drugih oznaka i natpisa) Pravilnika o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označava granični prelaz i njegovo područje, kao i o načinu postavljanja tih oznaka i signalizacije, određeno je:

Na području graničnog prelaza nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih drugih oznaka i natpisa, koji nisu propisani Pravilnikom, osim saobraćajnih znakova i signalizacije propisane Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima, načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakova koje učesnicima u saobraćaju daju oblaštena lica, navodi se u odgovoru Ministarstva.

Prema spomenutom pravilniku, jedina tabla koja se može nalaziti u zoni graničnog prelaza je ona sa natpisom “Bosna i Hercegovina”.

DIMENZIJE TABLE

Pozivajući se na odredbe ova dva pravilnika, u odgovoru se također navodi da dimenzije table trebaju biti unificirane, 1.000 x 700 milimetara. Gornji dio table u cijeloj širini, u visini od 300 milimetara, je bijele boje, a donji dio je plav u boji zastave BiH. Na bijelom dijelu table se nalazi grb BiH, a na plavom dijelu natpis “Bosna i Hercegovina.

Na svim graničnim prelazima, u zoni samog prelaza, trebaju biti postavljene ove table tako da su jasno vidljive svakome ko ulazi u našu zemlju. U odgovoru se također navodi kako je navedenim pravilnicima definisano da je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH nadležno za postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije na cestovnim prelazima.

Upravo zbog toga smo pozvali ministra Vojina Mitrovića da li će, s obzirom na tvrdnje u odgovoru, ispuniti svoju zakonsku obavezu i narediti uklanjanje nelegalno postavljenih zabli s natpisom “Dobro došli u Republiku Srpsku”. Međutim, on danas nije bio raspoložen za davanje odgovora na ovo pitanje, te je najavio da će odgovor dati u ponedjeljak. Čekamo i ako dobijemo odgovor, rado ćemo ga objaviti, prenosi Oslobođenje.