Srebrenica: Bilo je pitanje dana, budžetski deficit 2 miliona KM, prekobrojni zaposlenici u opštinskoj administraciji

 Srebrenica: Bilo je pitanje dana, budžetski deficit 2 miliona KM, prekobrojni zaposlenici u opštinskoj administraciji
Na nedavno održanoj prvoj tematskoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica konstatovano je da je prošle godine ostvaren prihod u iznosu 8.642.000 KM, a rashod 10.826.000 maraka i zabilježen deficit od 1.924.000 KM, rečeno je tokom razmatranja Izvještaja o izvršenju budžeta opštine Srebrenica za 2020. godinu.

Mnogi odbornici sugerisali su na niz netačnosti u izvještaju koja se odnose na velika odstupanja u nekim tačkama dok na drugim nije izvršeno planirano izdvajanje sredstava za određene namjene.
Shodno ovom načelnik Srebrenice Mladen Grujičić potvrdio je da postoje određeni nedostaci, ali je dokument usvojen uz zaključak da se izvrše ispravke i korigovana verzija dostavi odbornicima.

Grujičić je rekao da je i u ovoj godini nastavljen trend smanjenja prihoda u odnosu na plan i da je u prvom tromjesečju ostvaren prihod za pola miliona maraka manji od planiranog.
On kaže da u budžetu nedostaje 500.000 KM za plate zaposlenih u opštinskoj administraciji i ustanovama čiji je osnivač opština zbog 60 prekobrojnih radnika.

Prema njegovim riječima na teritoriji ove opštine dolazi do smanjenja broje nezaposlenih i broja stanovnika, ali da raste broj korisnika socijalne pomoći.

Odbornici su usvojili i nacrt rebalansa budžeta opštine umanjen za 100.000 KM u odnosu na prvobitno usvojeni budžet za ovu godinu koji je iznosio 11.499.000 maraka.

Do smanjenja je došlo zbog manjih prihoda i naloženo je da se izvrši konsolidacija budžeta i racionalizuju rashodi te analiziraju prihodi i naplate zakonskih potraživanja i direktnih poreza da bi se povećao priliv sredstava u budžet i smanjio deficit.

ESrebrenica