Posljednji autobus za Srebrenicu, Centrotrans ukinuo liniju Sarajevo-Srebrenica

 Posljednji autobus za Srebrenicu, Centrotrans ukinuo liniju Sarajevo-Srebrenica

Srebrenica je 2018 godine, nakon što je Transportno preduzeće “Drinatrans” iz Zvornika zbog bankarskog duga moralo zatvoriti Autobusku stanicu u centru i napustiti parking u Potočarima, postala jedini bh. grad bez mjesta dolaska i odlaska autobusa.

Nakon tri godine, kada su se ionako rijetki korisnici javnog prevoza navikli na polazak sa različitih lokacija, sarajevska firma Centrotrans ukinula je redovnu dnevnu liniju na relaciji Sarajevo-Srebrenica-Sarajevo.

Vjerovatno se radi o ekonomskoj neisplativosti angažovanja vozila i jednog radnika na ovoj relaciji sa veoma malim brojem putnika, ali se čini kako je ovo važno i na simboličkom nivou.

Ne treba biti slijep i ne vidjeti da je ovaj grad unazad 6 godina izgubio dobar broj stanovnika koji su našli (ili još traže) način da “uhvate” svoj zadnji autobus.

Potreba za ovakvom saobraćajnom komunikacijom između Sarajeva i Srebrenice jednostavno više ne postoji, a koja je možda samo posljedica druge vrste komunikacije koja je ovdje iznjedrila brojne “vikend političare” koji nisu bili u stanju da vode ozbiljne procese povratka.

Na kraju se došlo do tačke gdje o budućnosti Srebrenice odlučuju oni koji ne znaju na dan izbora da nađu svoje biračko mjesto.