Ponavljaju se izbori za savjete MZ Srebrenica i Sućeska

 Ponavljaju se izbori za savjete MZ Srebrenica i Sućeska

Opštinska izborna komisija Srebrenica obavještava stanovnike mjesnih zajednica Srebrenica i Sućeska, političke stranke i udruženja građana koji su kandidovali liste za navedene Savjete mjesnih zajednica, da će se u skladu s Odlukom o ponavljanju izbora za Savjete MZ Srebrenica i Sućeska broj: 01-03-44/21 od 23.11.2021. godine, ponovljeni izbori održati 05.12.2021. godine (nedjelja) u vremenu od 09:00 do 17:00 časova.

Ovlašćeni predlagači koji su pri žrijebu za izbore za Savjete MZ Srebrenica održane 07.11.2021. godine dobili pozicije u BO sa navedene MZ mogu predložiti člana biračkog odbora i njegovog zamjenika i to vodeći računa da predlože lica koja su već obavila obuku kod Opštinske izborne komisije za članove biračkih odbora koja je održana u mjesecu oktobru 2021. godine.

Prijedlozi za imenovanje za člana biračkog odbora podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji uz svojeručno potpisanu izjavu predloženog člana biračkog odbora na propisanom obrascu.

Rok za predaju prijedloga za imenovanje člana biračkog odbora je 26.11.2021. godine do 15 časova.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Opštinske izborne komisije koja se nalazi u zgradi Opštinske uprave opštine Srebrenica i na web stranici Opštine Srebrenica, kao i Uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice (neslužbeni prečišćeni tekst), Pravilnik o postupku organizacije i provođenja izbora za članove Savjeta MZ opštine Srebrenica i drugi relevantni propisi, te Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica Opštine Srebrenica također se mogu preuzeti na gore navedenoj web stranici.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 056/445-500 ili na email: 105@oik.izbori.ba i oik@srebrenica.gov.ba.

Opštinska izborna komisija Srebrenica