POBUNA U TUŽILAŠTVU BiH: Tužiteljica Ivana Petković zatražila izuzeće Gordane Tadić, glavna tužiteljica ne smije zakazati Kolegij

 POBUNA U TUŽILAŠTVU BiH: Tužiteljica Ivana Petković zatražila izuzeće Gordane Tadić, glavna tužiteljica ne smije zakazati Kolegij

Oleg Čavka podnio prijavu protiv disciplinskog tužioca Mirze Hadžiomerovića, državna tužiteljica Ivana Petković ocijenila da je prijava neosnovana, Čavka se žalio Gordani Tadić, Gordana Tadić usvojila Čavkinu žalbu i naložila Ivani Petković da otvori predmet protiv disciplinskog tužioca koji je zastupao disciplinsku tužbu na osnovu koje je Gordana Tadić razriješena.

Državna tužiteljica Ivana Petković zatražila je izuzeće Gordane Tadić nakon što je ona, u svojstvu glavne tužiteljice Tužilaštva BiH, usvojila prigovor tužioca Olega Čavke u vezi sa prijavom koju je ranije podnio protiv tužioca iz Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a, piše portal Istraga.ba.

Prema informacijama Istrage, Čavka je prošle godine podnio prijavu protiv disciplinskog tužioca Mirze Hadžiomerovića zbog “neprimjerenih kontakata” i navodnih veza sa direktorom Obavještajno sigurnosne agencije BiH Osmanom Mehmedagićem. Saznanja iz Čavkine prijave su, nedugo nakon toga, objavljena na banjalučkoj Alternativnoj televiziji. Predmet je zadužila tužiteljica Ivana Petković koja je je, nakon početnih provjera, konstatovala da nema nikakve sumnje da je Hadžiomerović počinio bilo kakvo krivično djelo navedeno u prijavi Olega Čavke. Tužiteljica Petković je, potom, donijela naredbu o neprovođenju istrage i tu odluku zavela u TCMS.

“O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, Tužilac će obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu Tužioca”, navedeno je u članu 216, stav 4 Zakona o krivičnom postupku BiH.

Iako je, kako saznajemo, tužiteljica Petković dostavila odluku glavnoj tužiteljici koja je trebala obavijestiti prijavitelja Čavku, Gordana Tadić to nije učinila. Sve dok Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a, na osnovu tužbe UDT-a, nije donijela odluku o njenom razrješenju sa mjesta glavne tužiteljice. Nakon toga Gordana Tadić kreće u “osvetu”. Prijavitelju Olegu Čavki šalje obavijest o odluci tužiteljice Ivane Petković, Čavka, potom, dostavlja pritužbu na odluku i Ured glavne tužiteljice ga usvaja. Tadićeva, potom, daje nalog tužiteljici Ivani Petković da nastavi rad na pretmetu protiv zamjenika glavnog disciplionskog tužioca Mirze Hadžiomerovića.

Ivana Petković, prema informacijama Istrage, tada traži izuzeće glavne državne tužiteljice, smatrajući da ima lični motiv, jer je UDT protiv nje podnio disciplinsku tužbu. Naime, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH, Kolegij tužilaca Tužilaštva BiH “rješava zahtjeve o izuzeću glavnog tužioca u krivičnom postupku” (član 20, tačka g).
Dakle, da bi se razmatrao zahtjev tužiteljice Petković o izuzeću Gordane Tadić, glavna bi tužiteljica morala sazvati Kolegij. No, ona to, za sada, odbija učiniti.