Nova stalna postavka video izložbe “Srebrenica: Naša priča” od danas u Memorijalnom centru Srebrenica

 Nova stalna postavka video izložbe “Srebrenica: Naša priča” od danas u Memorijalnom centru Srebrenica
Stalnu postavku video izložbe “Srebrenica: Naša priča” posjetitelji Memorijalnog centra Srebrenica mogu pogledati od danas. Cilj joj je prenijeti usmenu historiju preživjelih svjedoka genocida.

Već ranije najavljena video izložba “Srebrenica: Naša priča predstavljena je 7. jula kao dio zvaničnog programa obilježavanja 26. godišnjice genocida u Srebrenici.

Ova izložba je rezultat dvogodišnjeg rada kroz različite istraživačke projekte, u okviru kojih je razvijena posebna metodologija bilježenja usmene historije, a koja ima za cilj da sačuva iskustva preživjelih. Izložba se sastoji od 20 video priča koje prate glavne teme provedene kroz metodologiju usmene historije, te su hronološki poredane.

Video izložba priča usmene historije “Srebrenica: Naša priča” je realizirana zahvaljujući podršci Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz projekat “Istina, dijalog, budućnost”. U okviru realizacije video priča korišteni su materijali koje je Memorijalni centar pripremio kroz različite istraživačke projekte u saradnji sa Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN BiH) i Muzejom ratnog djetinjstva.

Od ove sedmice ova video izložba, smještena u prostoru bivše fabrike akumulatora, je dostupna posjetiocima Memorijalnog centra i činit će stalnu postavku Muzeja.

Imajući u vidu da mnogi ne mogu lično posjetiti Memorijalni centar u Potočarima i pogledati video izložbu usmene historije, u narednom periodu video priče, titlovane na Engleskom jeziku, će biti javno dostupne na zvaničnom YouTube kanalu Memorijalnog centra.

Od danas već možete pogledati jednu video priču pod nazivom “Mjesta masovnih pogubljenja”, u kojoj preživjeli svjedoci govore o nevjerovatnom načinu na koji su preživjeli strijeljanje.

Važno je napomenuti da su ubijanja započela već 11. jula navečer u Potočarima. Organizirano masovno smaknuće svih zarobljenih muškaraca odvijalo se od 13. do 16. jula na teritoriji općina Bratunac i Zvornik.

Pet velikih stratišta u Zvorniku su: škola u zaseoku Grbavci i livada u obližnjem mjestu Orahovac, škola i brana u Petkovcima, vojna ekonomija Branjevo, Dom kulture u Pilici i Kozluk. Najveće pojedinačno masovno stratište u Bratuncu bio je magacin Poljoprivredne zadruge u Kravici.