Na šta pare troši Predsjedništvo BiH / Revizori uočili brojne nepravilnosti: Od troškova putovanja do zapošljavanja nepoznatih osoba

 Na šta pare troši Predsjedništvo BiH / Revizori uočili brojne nepravilnosti: Od troškova putovanja do zapošljavanja nepoznatih osoba

Državni revizori u izvještaju o financijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2020.godinu uočili su brojne nepravilnosti i nelogičnosti kada je u pitanju trošenje novca poreznih obveznika.

Standardno, revizori su našli najveće zamjerke u javnim nabavkama, ali troškovima putovanja, raznim naknadama, troškovima reprezentacije…

Međutim, zamjerke su uočene i potpisanim ugovorima o djelu. Na desetine je nelogičnosti u radu ove institucije i isplatama narodnog novca, prenosi dnevnik.ba.

Analizom troškova nastalih temeljem ugovora o djelu, nismo se mogli uvjeriti kako su troškovi za ugovore o djelu u Uredu broj 3 u ukupnom iznosu od 39.000 KM opravdani. Naime, jedna osoba je angažirana putem ugovora o djelu tijekom cijele godine za mjesečnu naknadu u iznosu od 2.000 KM, a za poslove regionalnog političkog analitičara plaćanje se vršilo mjesečno u eurima putem inozemne doznake – istakli su revizori.

Kako je naglašeno, druga osoba je angažirana za mjesečnu naknadu od 1.250 KM, također cijelu godinu, a za poslove logistike u Uredu časnika za vezu.

Ne možemo potvrditi kako su namjenski utrošena ova sredstva. Naime, uvidom u prezentiranu dokumentaciju nismo mogli dovesti u svezu obavljene poslove po ugovoru o djelu s ostvarivanjem funkcije časnika za vezu propisane Odlukom Predsjedništva o statusu časnika za vezu s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju – kaže se u izvještaju.

Revizori su naveli da “Predsjedništvo treba uspostaviti adekvatne unutarnje kontrole te osigurati da se iz dokumentacije koja prati nastanak poslovnog događaja nedvojbeno može utvrditi svrha i namjena utrošenih sredstava.”

Osim toga, ukupni rashodi časnika za vezu u 2020. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 517.370 KM, a prema sljedećoj strukturi: Ured broj 1 – 346.100 KM, Ured broj 2 – 60.835 KM i Ured broj 3 -110.435 KM. Prema vrsti rashoda, za bruto plaće i naknade uposlenih utrošeno je 409.898 KM, a za sve ostale rashode 107.472 KM.