“Moja adresa Srebrenica” predlaže izmjenu Zakona: da načelnika Srebrenice bira skupština

 “Moja adresa Srebrenica” predlaže izmjenu Zakona: da načelnika Srebrenice bira skupština

Iz Inicijative “Moja adresa: Srebrenica” uputili su Interresornoj radnoj grupi za izradu izbornog zakona BiH inicijativu za izmjenu Izbornog zakona BiH i to na način da se uvrsti posebno poglavlje koje će regulisati izbore u opštini Srebrenica, a što uključuje i izmjenu Statuta Opštine Srebrenica.

Prema toj Inicijativi, u sastav Skupštine opštine Srebrenica ulazi dvadeset tri (23) odbornika, od kojih  jedan (1) odbornik predstavlja ostale, a odbornici se biraju u osnovnoj izbornoj jedinici Srebrenica, pri čemu nijedan od konstitutivnih naroda, ne može imati više od 11 svojih predstavnika u Skupštini opštine Srebrenica.

Nadalje, Opština Srebrenica bi imala jednu izbornu komisiju uspostavljenu u skladu sa odredbama Izbornog zakona u dijelu u kojem se ovaj Zakon odnosi na opštinske izborne komisije, a načelnika i zamjenika načelnika opštine, koji ne mogu biti iz reda istog naroda bira Skupština opštine Srebrenica.

“Načelnik opštine obavlja svoje dužnosti za vrijeme mandata Skupštine koja ga je izabrala i ostaje na funkciji do izbora novog načelnika. Načelnik opštine može biti ponovno izabran, a najviše dva puta”, navodi se u dokumentu koji je u posjedu Oslobođenja.

Ovim prijedlogom, odnosno Inicijativom, regulisan je i način opoziva načelnika Opštine, zamjenika načelnika, predsjednika Skupštine i potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica.

“Sve odluke Skupština opštine Srebrenica donosi većinom glasova u koju mora biti uključeno najmanje 1/3 glasova iz svakog kluba (Bošnjaka i Srba)”, stoji u Inicijativi upućenoj Interresornoj radnoj grupi.

Također, tu su dati i obrazloženje prijedloga, te navedeni razlozi za donošenje zakona.

Pod razlozima za donošenje Zakona navedeno je:

“Uzimajući u obzir činjenicu da je izvršen genocid nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica u julu 1995. godine što je i dokazano presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Suda BiH i ostalih sudova, svjesni teškog stanja povratnika i preživjelih žrtava genocida i njihovih porodica koji žive na području opštine Srebrenica, te imajući u vidu da je bošnjačko stanovništvo skoro potpuno biološki i politički eliminirano iz područja u kojem je počinjen genocid, a što se ogleda u svakodnevnom otežavanju kulturnog, duhovnog i ekonomskog razvoja, uz konstatan pritisak i diskriminaciju u svim sferama života u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, što je u gruboj suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima i integracijskim procesima kojima teži država Bosna i Hercegovina.

Inicijativa, koju potpisuje Sadik Ahmetović,predsjednik Inicijative “Moja adresa, Srebrenica” upućen je predsjedavajućoj Interresorne radne grupe Almi Čolo, a kompletan dokument možete pogledati u nastavku:

imageimage

(Oslobodjenje.ba)