Mnogi ne znaju: Ko i kako može podnijeti holandskoj vladi zahtjev za isplatu odštete?!

 Mnogi ne znaju: Ko i kako može podnijeti holandskoj vladi zahtjev za isplatu odštete?!

Porodice žrtava genocida počinjenog u Srebrenici zahtjev za odštetu od holandske vlade mogu podnijeti od 14. juna 2021. godine.

Porodice žrtava genocida počinjenog u Srebrenici zahtjev za odštetu od holandske vlade mogu podnijeti od 14. juna sedmice, objavila je u ponedjeljak komisija Wortmann, koja, u ime holandskog Ministarstva odbrane, utvrđuje ko ima pravo na odštetu.

Naknada je namijenjena porodicama 350 žrtava koje su se u julu 1995. godine, u trenutku pada Srebrenice, nalazile unutar baze Ujedinjenih naroda u Potočarima, prenosi Beta, pozivajući se na holandsku televiziju NOS.

Iako je 350 bosanskih muslimana (Bošnjaka) potražilo utočište u enklavi koja je bila pod zaštitom holandske vojske u sastavu međunarodnih snaga UN-a, lako naoružani holandski vojnici bez podrške iz zraka napustili su enklavu, njih su su, zajedno s još oko 8.000 bosanskih muslimana, dječaka i muškaraca, ubili pripadnici vosjke i policije bosanskih Srba.

Procjena materijalne i nematerijalne štete

Vrhovni sud Holandije je 19. jula 2019. godine presudio da je ova zemlja nezakonito postupila, ne nudeći grupi od 350 bosanskih muslimana izbor da ostanu u bazi UN-a.

Šansu za preživljavanje da su ostali u bazi sud je procijenio na 10 posto, zbog čega je Holandija dužna porodicama žrtava isplatiti deseti dio od pretrpljene štete.

Kako bi ubrzala isplatu, komisija Wortmann je formulizirala jedinstveno pravilo za određivanje naknade za procjenu pretrpljene nematerijalne i materijalne štete: udovici pripada naknada od 15.000 eura, a član porodice koji je izgubio oca, sina ili brata ima pravo na odštetu od 10.000 eura.

Komisija je još u martu namjeravala početi s isplatom naknade, ali su porodice žrtava, između ostalih udruženje Majke Srebrenice, bile nezadovoljne odlukom ove komisije da članovi porodica žrtava imaju pravo na isplatu jedne naknade i kada su izgubili više članova porodice.

“Nakon razgovora s Majkama Srebrenice i drugim organizacijama koje okupljaju porodice žrtava, komisija je donijela odluku da uspostavi jednostavniju proceduru, s manje uslova”, izjavila je za NOS Radio1 Journaal Sylvia Wortmann, predstavnica Wortmann komisije.

“To znači da su Ministarstvo odbrane i Ministarstvo vanjskih poslova donijeli odluku po kojoj porodice žrtava pod određenim uslovima mogu podnijeti više od jednog zahtjeva za isplatu naknade. Tako žena koja je izgubila supruga i sina ima pravo podnijeti dva zahtjeva”, objasnila je Wortmann.

Zahtjevi i preko interneta ili u ambasadama

Od 14. juna članovi porodica 350 žrtava genocida u Srebrenici mogu podnijeti holandskoj vladi zahtjev za isplatu odštete.

S obzirom na to da je veliki broj porodica nakon rata napustio Bosnu i Hercegovinu, komisija Wortmann će isplatu naknade oglasiti u 12 zemalja.

Zbog epidemije korona virusa, zahtjevi se mogu podnijeti preko interneta ili u ambasadama.

Odluka holandske komisije objavljena je dan uoči izricanja pravomoćne presude generalu Ratku Mladiću, komandantu Vojske Republike Srpske, u prvostepenoj presudi 2017. godine osuđenom na doživotni zatvor za najteže ratne zločine, uključujući genocid počinjen u Srebrenici.