Mahmutović o odluci o šumama: Niko ništa ne otima već se samo ne dozvoljava da RS sebe predstavlja državom

 Mahmutović o odluci o šumama: Niko ništa ne otima već se samo ne dozvoljava da RS sebe predstavlja državom

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom su neustavnim proglašene odredbe Zakona o šumama RS-a u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo bh. entiteta Republika Srpska, nije nikakav napad na RS već poziv da se sjedne i na državnom nivou dogovori zakon.

Istakao je ovo Dževad Mahmutović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i autor zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o šumama RS-a o kojem je odluku jučer donio Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Odluka je izazvala negativne reakcije u RS-u, među prvima Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

– Odluka je bila očekivana. Suština je da šume, vode, poljoprivredno zemljište i sve drugo što je rečeno predstavljaju državnu imovinu i oni su i dalje tamo na tom teritoriju, niko ih ne može odnijeti. Ali ova priča koja se kreira je priča koja treba dovesti do zakona o državnoj imovini na državnom nivou.

Trebaju se dogovoriti principi, šta ostaje entitetima, kantonima, općinama, ko će imati kakvu nadležnost – kazao je Mahmutović. Dodao je da ova priča datira od 2005. godine.

– Bolje je da se sjedne, da vide da treba donijeti taj zakon, ali da se zna da je to državna imovina. Prirodna dobra predstavljaju državnu imovinu svuda, odraz je njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta. Pozivam predstavnike vlasti u RS-u da otvore oči, počnu shvatati šta je Ustavni sud BiH rekao. Sve se lako može dogovoriti – rekao je Mahmutović.

Naglasio je da niko ništa ne otima već se samo ne dozvoljava da RS sebe predstavlja kao državu.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o šumama RS-a podnijelo je sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske.

Potpredsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman danas je govorio o odluci Ustavnog suda.

– Ustavni sud je našao da je određenim odredbama, u kojima se vlasništvo nad šumamama u području RS-a tretira kao vlasništvo RS-a, da su ti članovi ocijenjeni kao neustavni.

Na temelju dosadašnje sudske prakse, Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom i Sporazuma o sukcesciji, svoju nadležnost ima država Bosna i Hercegovina, odnosno Parlamentarna skupština BiH da to pitanje uredi zakonom i onda u zavisnosti od rješenja i kriterija, entiteti i druge organizacione jedinice i fizička lica mogu imati pravo svojine – pojasnio je Ćeman.