Gdje se bolje živi – u Federaciji ili RS?

 Gdje se bolje živi – u Federaciji ili RS?

Bruto domaći proizvod (BDP) Bosne i Hercegovine u 2019. godini (uzet ćemo ovu godinu kao referentnu zbog krize u 2020.) iznosio je nešto više od 35 milijardi dolara godišnje.
Naš nominalni BDP po glavi stanovnika je 10.128 dolara godišnje.

SARAJLIJE NAJBOGATIJE

U BDP-u države Federacija BiH učestvuje sa 65,57, a Republika Srpska sa 31,88 posto, dok Distrikt Brčko doprinosi s preostalih 2,45 posto. Ovo približno odgovara popisu stanovništva, s tim što RS nešto slabije doprinosi, s obzirom na to da, prema popisu, u ovom entitetu živi oko 34 posto stanovništva Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o prosječnoj plaći u BiH, ona je u prvom kvartalu 2021. iznosila 973 KM. Razlika između prosječne plaće u Federaciji BiH i RS je neznatna. U FBiH ona iznosi 978 KM, a u RS 962 marke.

Najbolje se živi u Kantonu Sarajevo, gdje prosječna plaća iznosi 1.153 KM. Na drugom mjestu je Hercegovačko-neretvanski kanton s prosječnom plaćom od 1.011 maraka. Jedino ova dva kantona imaju prosječnu plaću višu od hiljadu maraka. Na trećem mjestu je Zapadnohercegovački kanton s prosječnom plaćom od 890 KM, dok najniža zabilježena plaća u Srednjobosanskom kantonu iznosi 759 maraka.

NAJVIŠA PROSJEČNA PLATA

Kad je riječ o općinama u FBiH, najvišu prosječnu plaću ima Centar Sarajevo – 1.365 KM, na drugom mjestu je Novo Sarajevo s 1.290, a potom slijedi Bosansko Grahovo s plaćom od 1.163 marke. Najnižu plaću imaju stanovnici općine Doboj-Istok, a prosječna iznosi svega 571 KM.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS, najviše plaće u tom bh. entitetu isplaćivane su u općinama koje imaju rudnike, termo i hidro elektrane te šume. Tako je najviša prosječna plaća u Stanarima 1.180 KM, zatim u Ugljeviku 1.135, dok je na trećem mjestu Gacko s 997 maraka. Na dnu popisa su Bosanska Kostajnica sa 650 maraka, Teslić sa 628, Jezero s 571 te Donji Žabar s 564 marke.

RS VEĆI DUŽNIK

U maju 2021. u Bosni i Hercegovini je evidentirana 393.781 nezaposlena osoba. Od tog broja, u FBiH je 311.389 nezaposlenih, u RS 75.681, a u Distriktu Brčko 6.711.

S druge strane, penzioneri u FBiH žive bolje od onih u RS. Prema podacima Fonda PIO/MIO FBiH, prosječna penzija u Federaciji iznosi 458, a u RS 405 KM.

Dug Bosne i Hercegovine iznosi 12 milijardi 154,6 miliona KM, od čega se na vanjski dug odnosi osam milijardi i 662,66 miliona KM (4,41 milijarda eura) ili 71,27 posto, a na unutrašnji dug tri milijarde i 491,90 miliona KM (1,78 milijardi eura) ili 28,73 posto. Ovdje FBiH stoji znatno bolje od RS.
U ukupnom stanju javne zaduženosti entitet Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje s 51,14, a entitet Republika Srpska s 47,91 posto, što znači da je po glavi stanovnika RS znatno zaduženija od FBiH. Institucije Bosne i Hercegovine dugu doprinose s 0,52, a Distrikt Brčko s 0,44 posto.
Kada se pogledaju sve navedene statistike, dolazi se do zaključka da, iako je, u prosjeku gledano, ekonomska situacija u FBiH nešto bolja nego u RS, ona je, pak, samo neznatno bolja i daleko od toga da se ovaj entitet može dičiti nekom većom ekonomskom superiornošću piše Avaz.