DODIKOVOM U ISTOČNOM SARAJEVU: “RS nema nijedan plan o otcjepljenju i secesiji ali se o tome priča…”

 DODIKOVOM U ISTOČNOM SARAJEVU: “RS nema nijedan plan o otcjepljenju i secesiji ali se o tome priča…”

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je održao konferenciju za medije u Istočnom Sarajevu nakon sastanka Predsjedništva BiH sa Derekom Cholletom, savjetnikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država.

“Očekujemo i od međunarodne zajednice da provodi Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH. RS dosljedno poštuje pravni okvir, prava i obaveze potpisane i predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom i tako se ponaša”, kazao je Dodik na početku obraćanja i dodao:

“Ja sam rekao da RS nema nijedan plan o otcjepljenju i secesiji, ali u RS-u se o tome priča. Ali, nema nijedan plan kojim bi se provela politika otcjepljenja”.

Ponovio je šta je za njega ustvari prihvatljivo. “Samo onaj Ustav i aktivnosti koje predviđaju poštivanje slova Dejtona su za nas prihvatljive. Neko optužuje RS da nešto čini na destabiliziaciji ili suprotno Dejtonskom sporazumu. Rekao sam da je to bespotrebno i da je to bezobrazluk koji ide za tim da neki forsiranje UStava nazivaju destabilizacijom“.

Dodik je ponovio svoj stav da “visoki predstavnik nije imao formalno pravo da donosi bilo kakav zakon”.

“Ovo je bila i prilika da komentarišemo šta RS čini na zaštiti svojih prava. Visoki predstavnik nije nikada imao formalno pravo da donosi bilo kakav zakon i Ustavni sud pod kontrolom dva muslimana i tri stranca apsolutno je u fubnckiji razgradnje UStava i stvaranje ustavnog poretka. Sve su to poznate stvari o kojima RS govori i zato smo pripremili opsežne ifnormacije o kršenju Ustava u BIH u nastojanju da se vratimo na ustavnu poziciju i to smo dostavili NSRS i očekujemo datum kada će se sjednica održati”, kazao je i dodao:

“To podrazumijeva jednu opštu informaciju koja predviđa da se povuče saglasnost sa 140 zakona koje je nametnuo visoki predstavnik. Pravna osnova je u tome da Ustav nigdje ne previđa da visoki predstavnik predlaže zakone koje parlamentarna skupština treba da donosi. Ustav predviđa da je to Predsjedništvo ili Savjet ministara. U svakom slučaju, nigdje se ne vidi visoki predstavnik i nema ga tamo gdje je do sada bio tako neograničeno kršeći Ustav“.

Dodao je još da će se predložiti i tri posebne informacije.

“Zato ćemo i pored toga predložiti tri posebne informacije, gdje su političari iz RS bili prisiljeni da daju saglasnost a to je vojska, indirektni porezi i VSTV. Predlažemo da se povuku odluke koje smo ranije dali i da se uđe u normativno uređenje tih oblasti“.