Direktor BHRT-a nakon skandala s “takozvanom Armijom RBiH”: Ugroženo je 900 zaposlenih

 Direktor BHRT-a nakon skandala s “takozvanom Armijom RBiH”: Ugroženo je 900 zaposlenih

Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHRT-a negirao je navode da je “smijenio uposlenice srpske nacionalnosti u BHRT-u, Zoricu Jorgić i Gordanu Dragutinović-Mutić i da se time hvalio u medijima”, kako je to ustvrdila SNSD-ova državna parlamentarka Sanja Vulić.

Odgovarajući joj na upit, koji je uputila nakon velikog skandala na državnoj televiziji – kada je Armija RBiH u programu nazvana “takozvanom”, Karamehmedović je potvrdio da je pokrenuo disciplinski postupak protiv voditeljice Jorgić i urednice Dragutinović-Mutić, a da je utvrđivanje krivice u nadležnosti komisije.

“Netačno i neprofesionalno tituliranje Armije BiH ‘takozvanom’ izazvalo je, između ostalog, burne reakcije gledatelja, korisnika usluga Elektroprivrede BiH, koji jedini plaćaju RTV taksu od koje se finansira BHRT, što nije teško provjeriti na velikom broju web portala koji su se bavili ovom problematikom.

Ove reakcije dovele su do toga da je ionako nedostatno finansiranje BHRT-a dovedeno u pitanje, što direktno ugrožava samu opstojnost BHRT-a, a samim tim i radnopravni i socijalni status 900 zaposlenika BHRT-a i njihovih porodica svih nacionalnosti”, požalio se Karamehmedović, govoreći o posljedicama ovog velikog propustu BHRT-a.

Iskoristio je priliku te je zastupnicu Vulić podsjetio na zakonsku odredbu da 50 posto od ukupnog iznosa RTV takse naplaćne na teritoriji Bosne i Hercegovine pripada BHRT-u. Međutim, naveo je da od 2017. godine na zajednički račun s kojeg se vrši raspodjela nije uplaćen niti jedan jedini fening s područja Republike Srpske, iako RTRS uredno vrši naplatu takse u tom bh. entitetu.

“Trenutni dug RTRS-a prema BHRT-u po osnovu nezakonitog zastavljanja sredstava od RTV takes je nešto manji od 52 mlliona KM. Naplatu pripadajućih sredstava BHRT pokušava osigurati putem sudskih procesa koji traju godinama”, naveo je Karamehmedović.