Direktor sa lažnom diplomom više od 15 godina primao platu 2.500 KM

 Direktor sa lažnom diplomom više od 15 godina primao platu 2.500 KM

U aprilu ove godine dužnosti predsjednika Školskog odbora Osnovne škole „Aneks“ razriješen je Sakib Pleh zbog podnošenja ostavke. On je bio predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS, a u Školski odbor je imenovan krajem januara 2019. godine.

Stvarni razlog Plehovog razrješenja je lažna diploma visoke stručne spreme koju je priložio u dokumentaciji koja je tražena za članove Školskog odbora. On je znao da je pod istragom, a zbog te lažne diplome Tužilaštvo KS podiglo je optužnicu koju je sud potvrdio, a po prijavi Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Iako je Pleh napustio Školski odbor, postavlja se pitanje zakonitosti odluka koje su se donosile u periodu dok je bio predsjednik ŠO. U u tom vremenskom okviru Školski odbor je na još jedan mandat izabrao direktora OŠ „Aneks“ Omera Begovića u aprilu 2019. godine. No, to je pitanje i za resorno ministarstvo koje bi trebalo ispitati ove okolnosti.

Naime, provjerama koje je izvršio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo utvrđeno je da Pleh nije završio Pravni fakultet u Titogradu (Podgorica, Crna Gora). Pleh je isključivo koristio ovjerenu kopiju, a za potrebe dostavljanja dokumentacije za člana ŠO je vršio nadovjeru te kopije. Interesantno je da je prvu ovjeru izvršio u općini Goražde 2000. godine, a kasnije nadovjere u općini Novo Sarajevo.

Ministarstvo prosvjete Crne Gore potvrdilo je da Sakib Pleh nije diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (pravni sljednik Univerziteta u Titogradu) te da se ne nalazi u evidenciji diplomiranih studenata niti je ikad bio student Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Sa istom tom lažnom diplomom Pleh je već godinama na čelu Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH, a Upravni odbor koji ga je postavio prije više od 17 godina više ne postoji u Biblioteci. Zbog nedefinisanog statusa Biblioteke koja se smatra institucijom od značaja za državu, Pleha nema ko smijeniti sa mjesta direktora bez obzira na lažnu diplomu, krivotvorenje isprave, zloupotrebu položaja, protivpravno sticanje imovinske koristi. Pleh se 1996. godine zaposlio u Biblioteci na mjestu sekretara, a nekoliko godina kasnije postaje direktor.

Mjesečna plaća direktora Pleha je 2.500 KM, a koristi i ostale beneficije kao što su službeni automobil, mobitel. Prema tvrdnjama dobro upućenih izvora Pleh se okoristio i donacijama koje Biblioteka dobija putem grantova od različitih institucija, organizacija, ambasada.

Na potezu je Tužilaštvo KS da do kraja istraži ove nezakonitosti u Biblioteci i rad Sakiba Pleha.