CENTRALNI ZAKLJUČAK: CIK usvojio Inicijativu za izmjene i dopune Izbornog zakona

 CENTRALNI ZAKLJUČAK: CIK usvojio Inicijativu za izmjene i dopune Izbornog zakona

Centralna izborna komisija BiH je na 64. sjednici održanoj 15.09.2021. godine donijela Zaključak o usvajanju Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Usvojena Inicijativa je rezultat višemjesečnog rada Centralne izborne komisije BiH. Ovim putem želimo podsjetiti javnost da je Centralna izborna komisija BiH na svojoj 50. sjednici održanoj 8.6.2021. godine usvojila nacrt Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji je uputila Venecijanskoj komisiji i GRECO-u putem Vijeća Evrope i OSCE/ODIHR-u sa molbom za dostavu mišljenja. Istovremeno je pozvala organe za provođenje izbora u Bosni i Hercegovini, akademsku zajednicu, stručnjake u oblasti izbornog prava, predstavnike nevladinog sektora i druge pojedince i organizacije da dostave svoje sugestije, primjedbe i prijedloge.

Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) je dana 16.8.2021. godine Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavio “Neformalne komentare na nacrt Prijedloga izmjena Izbornog zakona iz nacrta Inicijative” koji obuhvataju prijedloge izmjena Izbornog zakona BiH sačinjene od strane Centralne izborne komisije BiH.

Po mišljenju Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR), predložene izmjene i dopune Izbornog zakona koje je pripremila Centralna izborna komisija BiH “široke su i pokazuju značajan napredak u preispitivanju nekih preporuka koje su formulirale prethodne izborne posmatračke misije ODIHR-a. Predložene izmjene odnose se, između ostalog, na pitanja koja se odnose na razgraničenje izbornih jedinica, način formiranja biračkih odbora, zloupotrebu javnih resursa u svrhu kampanje, obuku izbornih dužnosnika, učešće žena na izborima i pravovremeno objavljivanje odluka CIK-a i sudova o prigovorima vezanim za izbore. Ako se usvoje, izmjene će ojačati integritet izbornog procesa.

Brojni drugi amandmani bave se tehničkim pitanjima, razjašnjavajući prethodne nejasnoće i usklađujući određene odredbe s Ustavom BiH i drugim zakonima. Ostali prijedlozi odnose se na odgodu izbora u slučaju vanrednih okolnosti, registraciju birača, imenovanje kandidata, medijske propise, dogovore o prijevremenom (ranom) glasanju i izborne prekršaje”.

Od strane Vijeća Evrope Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavljen je odgovor da Venecijanska komisija i GRECO ne mogu dati svoje mišljenje u ovoj fazi pripreme Zakona, prenosi NAP.

Nakon dostavljenih mišljenja, prijedloga, sugestija i primjedbi Centralna izborna komisija BiH je, na osnovu svega navedenog, sačinila konačnu verziju i usvojila konačan tekst Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

U skladu sa nadležnostima iz člana 2.9 stav (1) tačka 16) Izbornog zakona BiH Centralna izborna komisija BiH će Inicijativu uputiti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a na znanje dostaviti i članovima Predsjedništva BiH, predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, OHR-u, Vijeću za provedbu mira, Delegaciji EU/Uredu specijalnog izaslanika EU u BiH i Misiji OSCE-a u BiH, a nakon što bude dostavljena na navedene adrese, bit će objavljena i na web stranici Centralne izborne komisije BiH, www.izbori.ba.